Britanski raziskovalci so na mednarodni konferenci na Danskem predstavili izsledke raziskave, ki je potrdila, da konjem bolj ugaja pohvala v obliki »čohanja« po vihru, kot trepljanje.

V raziskavi je sodelovalo 5 šolskih konjev, s povprečno starostjo 13,4 let in 5 rešenih konj, s povprečno starostjo 10,4 let. Pohvalo (praskanje ali trepljanje) so izvajali v 30 sekundnih intervalih, ločenih s 15 sekundnimi premori. Konji so bili med tem opremljeni s srčnimi monitorji, beležili pa so tudi njihovo obnašanje.

Ne glede na obliko pohvale se srčni ritem ni spreminjal, rešeni konji pa so na splošno imeli višji srčni utrip in bili bolj čuječi.
Pri trepljanju so raziskovalci zabeležili več premikanja ušes, med tem ko se je pri praskanju glava pogosteje spuščala proti tlom(znak sproščenosti), pri nekaterih je bila dejavna zgornja ustnica(znak ugodja). Oba tipa obnašanja nista bila prisotna ob trepljanju.
Raziskovalci so se lotili tudi raziskovanja oblik pohval med jahanjem oziroma po jahanju in sicer so preučili posnetke 16. dresurnih jahačev na Olimpijskih igrah v Londonu, leta 2012. Beležili so čas pohvale, lokacijo oziroma del telesa, kjer so se jahači konja dotikali in odzive konj. Najbolj očitni odzivi so bili pospeševanje hitrosti, 12 jahačev pa je svoje konje hvalilo več kot 1 minuto. Hvalili so jih s trepljanjem in sicer: po desni strani(59 %), po levi strani(22 %), izmenično po obeh straneh(19 %).
Raziskovalci so zaključili, da je bilo med jahanjem trepljanje kot pohvala sicer bolj pogosto, konjem pa je očitno bolj ugajalo »čohanje«.

Vir: http://horsetalk.co.nz/2014/08/22/horses-friendly-pat-scratch/#axzz3PWhxz4hX