216865_1862213387734_3541877_nV bojih za položaj na hierarhični lestvici so poškodbe konj zelo pogoste. Ob prihodu novega konja v čredo bo tako zagotovo prišlo do bojev (fizičnih ali psihičnih), saj se utečena hierarhična lestvica spremeni.

Raziskovalci so tokrat vprašali švicarske lastnike konj, kako pogosto prihaja do poškodb, hudih brc ali ugrizov v medsebojnih bojih. Od 3000 konj,ki so bili vključeni v raziskavo, je kar 50 konjev potrebovalo veterinarsko oskrbo zaradi napada drugega konja, kar predstavlja več kot 5 % poškodb, ki nastanejo kot posledica vključevanja novega konja v čredo.

Študija je hkrati pokazala, da so nekatere pasme bolj nagnjene k medsebojnim bojem in poškodbam med fizičnimi obračunavanji s svojimi hlevskimi kolegi. Toplokrvni konji kar štirikrat bolj trpijo zaradi ugrizov ali brc kot predstavniki težjih, hladnokrvnih konj.