Ste utrujeni od neprestanih borb z vašim konjem, ki nikakor in na noben način in ob nobenem času noče zapustiti domačega dvorišča? Težava ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna! Napotki za rešitev problema se slišijo preprosti, a v praksi je potrebno veliko postopnega dela. Pridobiti si moramo namreč konjevo zaupanje!

 Zakaj nekateri konji nočejo zapustiti domačega okolja

Čredna navezanost je vedenje, ki je posledica strahu pred ločitvijo od črede ali fizične lokacije, ki konju predstavlja varnost. To je lahko hlev ali pašnik, ki predstavlja čredo in je osrednja točka za hrano, vodo in socialno interakcijo.

Podlaga za to vedenjsko težavo je tista, za katero trpi tudi veliko ljudi. To je negotovost. Konj postane negotov vsakič, ko ga prosimo, da zapusti varno zavetje črede. Kot plen je njegova skoraj edina obramba pred plenilci beg. Večja kot je čreda, večja je možnost njegovega preživetja, saj imajo posamezni člani črede nalogo varnostnikov, medtem ko se ostali konji mirno pasejo. Ob potencialni nevarnosti pošljejo »varnostniki« alarmni signal celotni čredi, kar da konjem čas, da se osredotočijo na nevarnost in se tako odločijo ali naj se poženejo v beg ali ne. S tem, ko konja odpeljemo stran od črede, čredne varnosti ni več. Ta preživetveni nagon ni izumrl kljub več tisočletni udomačitvi konja.

Vi morate torej postati član črede in to tisti član, ki mu bo konj zaupal. Postati morate vodja vajine črede.

Mirno in potrpežljivo preusmerite pozornost konja na vas, stran od hleva in konjskih prijateljev.

To boste lahko naredili s pomočjo dveh tehnik:

  • z izboljšanjem odzivnosti konja na vaše namige,
  • pomagalu mu boste kontrolirati njegova čustva.

Za začetek lahko izvajate preproste naloge, kot so zavoji in prehodi v njegovi varni coni – bližina hleva. Ko to osvojita in bo konj med delom sproščen ter pozoren na vas, začnite stopnjevati zahtevnost nalog in zahtevati boljšo odzivnost na vaše namige. Ko se konjeva čustva umirijo in njegove negotovosti ni več, boste čutili konjevo sproščenost in samozavest. Takrat počasi preidite na naslednjo stopnjo in začnite te naloge izvajati čedalje bolj stran od hleva.

Za naslednje treninge boste potrebovali:

  • Varen prostor za delo; varno, zaprto vadbišče, kot je lonžirni krog, ograjen majhen pašnik ali maneža v bližini hleva. Majhno zaprto vadbišče bo pomagalo, da boste lažje preusmerili pozornost konja na vas, bližina hleva pa mu bo dala dovolj varnosti.
  • Enkrat lomljeno brzdo.
  • 10 stožcev ali drugih označb, da si bomo lahko začrtali nalogo.
  • Čas in potrpežljivost. Čeprav vas lahko negotovi konji večkrat spravijo ob živce, morate biti potrpežljivi in nagraditi vsak pravilen odziv. Bičanje in grobe spodbude bodo le poslabšale situacijo. Računajte, da boste pri tej nalogi potrebovali veliko časa. Nalogo ponavljajte vsakodnevno, dokler konj ne bo prostovoljno odšel stran od hleva.

Koraki do odprave težav

1. Konja vodite v zaprto ogrado blizu hleva. Da mu omogočite občutek večje varnosti, varno privežite v bližino enega ali dva konja, s katerima se razume. Zajahajte in jahajte v koraku naravnost naprej. Da dobite konjevo pozornost, takoj zahtevajte serijo levih in desnih obratov, ki vsebujejo tudi spremembo hodov korak-stoj-korak. Ne naredite več kot 5 metrov v katero koli smer, preden smer spremenite.

Nato se osredotočite na kontrolo enega dela konja. Ko kontolirate en del konja boste kmalu imeli kontrolo nad celotnim konjem. Prosite ga, da umakne ramo in popustite pritisk takoj, ko jo umakne. S tem mu pokažete, da bo ob pravilni izvedbi nagrajen s takojšnim umikom pritiska in njegova samozavest ter sproščenost bosta naraščali. Te vaje trenirajte vsaj 20 minut, brez ustavljanja za več kot minuto, dokler ne dosežete končnega cilja; spuščene glave, sproščenega vratu, ušesa, ki se obračajo naprej in nazaj, kar ponazarja, da je konj pozoren na vas. Ko dosežete to, dodajte treningu prehode korak- kas – korak, vse dokler ne boste dosegli enake sproščenosti.

2. Zahtevnost treningov povečamo dokler ni konj polno pozoren na naše namige. Začnite s kasom, ki ga nato pospešite v pojačan kas. Vzdržujte ta tempo vsaj 3 korake, a nikoli več kot 5 metrov. Potem nežno naredite prehod v kas, s počasnim pritiskom vajeti.
Nadaljujte s prehodi kas – pojačan kas – kas vsake 5 korakov, dokler konj ne spusti glave in sprosti vratu. Na tej točki združimo prehode z obračanjem, dokler konj ni sproščen in se takoj odzove na naše namige.

 

3. S pomočjo stožcev na točno določenem mestu zahtevamo določeno vajo. Postavimo si 10 stožcev, porazdeljene poljubno po maneži. Ko jahamo mimo njih, izvajamo različne vzorce, ki združujejo zavoje, prehode hitrosti in hodov, nadzor telesa in ustavljanje. Ušesa morajo biti med tem odzivna, glava spuščena, nos usmerjen v smer zavoja, ki mu sledi preostali del telesa. Če konj začne dvigovati glavo, je napet, ušesa pa obrnjena proti hlevu, se moramo vrniti h koraku 1 in nadaljevati, ko je konj znova sproščen ter se odziva na naša dejstva.

4. Da bi še dodatno testirali odzivnost svojega konja, povečamo težavnost elementov. Pare stožcev postavimo po 3 korake narazen, vsakih 5 metrov po maneži. Zahtevamo korak okoli stožcev, z ostrimi zavoji okoli njih. Bodite prepričani v to kaj zahtevate od konja, še preden pridete do tja, kjer želite izvesti element. Če niste, boste konja zmedli in postal bo napet in negotov.

 

5. Ko vam govorica konjevega telesa pripoveduje, da je sproščen in odziven, je čas, da povečate njegovo cono udobja in ga naučite kontrolirati čustva. Jahajte stran in nazaj proti hlevu. Pri tem ni bistvena razdalja do hleva, temveč konstantno oddaljevanje od njegove cone udobja, pa tudi če le za nekaj metrov. To izvajate, dokler se konj ne sprosti.

 

Nato se premaknite se na varno in ravno površino. Jahajte 3 metre stran od hleva, obrnite in jahajte nazaj. Če bo konj dvigoval glavo in postal zaskrbljen zaradi zapuščanje cone udobja, ga obrnite nazaj proti domu, da se bo ponovno sprostil, a ostanite vsaj 3 metre od hleva. Na začetku bo morda zaskrbljen vsakokrat, ko ga boste obrnili stran od hleva. Konj se mora zavedati, da bo vsakič po zapustitvi hleva tudi pripeljan nazaj. S ponovitvami se bo počasi naučil sproščenosti, ne glede v katero smer ga bomo obrnili.

Ko se lahko oddaljujete in približujete hlevu, ne da bi konj postal nervozen ali pospešil korak, začnete povečevati razdaljo od hleva. Jahate 5 metrov stran, preden se obrnete in jahate nazaj. Nato odjahate 3 metre stan od hleva, se obrnete in vrnete k hlevu, se ponovno obrnete in odjahate 6 metrov stran.

Ko bo konj sproščen v odaljenosti 6 metrov stran od hleva, izvajate iste vaje kot v korakih od 1 do 4, občasno pa se vračajte v hlev. Odjahajte 6 metrov stran od hleva in počasi podaljšujte oddaljenost od hleva in cone udobja. Če kjerkoli vmes konj postane nesproščen, se vrnite en korak nazaj.

Zapomnite si, da se nič ne bo zgodilo čez noč ali v nekaj dneh. Vzemite to kot vajino igro, spoznavajte konja in uživajte v uspehu. Če menite, da nimate dovolj znanja, poiščite strokovno pomoč, saj lahko vaša negotovost povzroči pri konju še večji strah. Konj bo zaupal le močnejšemu od sebe in verjemite, da natanko čuti vašo zaskrbljenost.

Vir: http://www.equisearch.com/horses_care/health/behavior/barnsour_053006/

Prevod: Katja Šikovec

Obdelava: Maja Primožič in Mateja Kožar