POČUTJE KONJAGLAVA & VRATUŠESIOČINOSNICEUSTNICENOGEREPSPLOŠEN IZGLED
JEZEN / RAZDRAŽENiztegnjen vrat – iztegnjen, “kačast”obrnjena nazaj, prislonjena tesno ob glavopriprte/nagubaneudarjajo
brcajo
teptajo
opletajoč /
ZDOLGOČASEN / PRI POČITKUspuščena glavavisijo prosto na stranpriprte /sproščeneneaktivnenizek
sproščen
sproščen
IZZIVALENglava in vrat iztegnjena navzgor in navzven, lahko se rahlo premika naprej in nazajizjemno dejavnafokusiranerazširjene
aktivne
 aktivne
se oblizuje
žveči
 konj na zadnjih nogahvisok
opletajoč
 napet
privdignjen
ZADOVOLJEN / SPROŠČENglava pri miru, niti visoko, niti nizkonevtralnaodprte in nefokusirane / /neaktivne
ena noga počiva
sproščen
občasno zamahne
sproščen
RADOVEDENglava in vrat iztegnjena proti predmetu zanimanjanamenoma našpičena naprejpozorno fokusiraneovohavajo
prhajo
nagubane vse štiri napete visokpočasi in napeto premikajoč
PRIČAKUJOČglava se premika, vrat je “kačast”usmerjena v smeri zanimanjapozornetrepetajočecmokajo
oddajajo zvoke
nemirne
kopljejo po tleh
 nemiren nemiren
PRESTRAŠENglava obrnejena v smeri vira strahu, vrat potegnjen nazajusmerjena na vir strahu,oziroma trzajoča, če smer strahu ni določena široko odprte, opazi se belina, usmerjene v vir strahu izmenično trepetajo in prhajo /“kot vkopane” ali
bežijo
stisnjen med nogekonj se zniža in obrne stran od vira strahu
bežeč
PODREJENglava nizko spuščena in obrnjena v stranvisijo prosto na strangledajo stran/nizko spuščene
žrebeta cmokajo proti močnejšemu
 / /pohleven
NEZAUPLJIVglava dvignjena, vrat napethitro se premikajo naprej in nazajbegajoče trepetajoče /“kot vkopane” ali
begajoče sem in tja
 /napet
pozoren
lahko se poti

Foto naslovne slike: Tajda Horvat