Razširjeno mišljenje, da položaj konja oziroma konjevih nog napoveduje kako je jahač umrl je zmotno in velja za mit.

Tako ljudje sklepajo, da:

  1. Če je konj postavljen na zadnjih nogah (obe prednji nogi v zraku), je njegov jahač umrl v bitki.
  2. Če ima konj dvignjeno  le eno nogo, je bil jahač v bitki hudo ranjen ali pa je umrl za posledicami bojnih ran.
  3. Če konj stoji na vseh štirih nogah, naj bi jahač preživel vojne bitke in umrl izven bojišča.

Kljub temu, da se kodeks sliši zelo romantično, pa ni univerzalnega kodeksa, ki bi povezoval položaj konja in smrt njegovega jahača.

Poglejmo si primere kipov, ki mit ovržejo.

images

Andrew Jackson v parku Lafayette. Konj ima dvignjeni obe prednji nogi. Andrew Jackson ni umrl v bitki.

prenos

George Washington v Washington Circle. Konj ima dvignjeno eno nogo vendar Washington ni umrl za posledicami ran, niti ni bil hudo ranjen. Washington je umrl za posledicami bolezni.

prenos (1)

Sir Stapleton Cotton ni umrl za posledicami ran, niti ni bil hudo ranjen, kip konja pa ima dvignjeno eno nogo.

4

Major General John Fulton Reynold je umrl v bitki, konj pa ima dvignjeno le eno nogo.

5

Charles I je bil obglavljen in ni umrl zaradi vojnih ran.

Kljub temu pa nekateri umetniki vseeno upoštevajo kodeks in tako je v Ameriki, državi z največ kipi, tretjina konjskih nog dejansko postavljena pravilno.
V mestu Richmond, Virginia, poznajo tudi mit, ki govori, da so jahači, ki so v vojni umrli obrnjeni proti severu, jahači, ki pa so vojno preživeli gledajo na jug. Nekateri generali mit podprejo (Lee in Jackson), ostali ne (Stuart, Davis in Maury).

Domnevno naj bi Američani mit povzeli od Evropejcev in sicer od viteškega kodeksa. Položaj vitezovih nog na njegovi grobnici govori o tem ali se je vitez udeležil Križarske vojne ali ne. Tudi tega mita se ne da potrditi.

Poglejmo si še nekaj primerov kipov, kjer položaj nog ustreza smrti jahača.

asbury-front1

Francis Asbury je umrl mirno, v domačem okolju. Položaj konjevih nog je pravilen.

2

Maršal Sir John Dill je umrl zaradi levkemije. Položaj konjevih nog je pravilen.

prenos

General Ulysses S. Grant je umrl mirno, v domačem okolju. Položaj konjevih nog je pravilen.

prenos (1)

General Winfield Scott Hancock je bil hudo ranjen v bitki. Položaj konjevih nog je pravilen.

prenos (2)

General John A. Logan je bil dvakrat hudo ranjen v bitki. Položaj konjevih nog je pravilen.

prenos (3)

General Philip H. Sheridan ni umrl v bitki ali za posledicami ran. Položaj konjevih nog je pravilen.

prenos (4)

General George H. Thomas ni umrl v bitki ali za posledicami ran. Položaj konjevih nog je pravilen.

prenos (5)

John Wesley ni umrl v bitki ali za posledicami ran. Položaj konjevih nog je pravilen.

Slovesnost slovenske vojske ob spomeniku Rudolfa Maistra

General Rudolf Maister je umrl zaradi srčne kapi. Položaj nog je pravilen.

»Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za posest Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko!« Rudolf Maister

Poglejmo si še nekaj kipov, ki ne ustrezajo smrti jahača.

1

Simon Bolivar je umrl zaradi tuberkoloze. Položaj konjevih nog ni pravilen.

2

General William Tecumseh Sherman je umrl zaradi pljučnice. Položaj konjevih nog ni pravilen.

prenos

General Nathanien Green ni bil ranjen v boju, niti umrl zaradi smrtnih ran. Položaj konjevih nog ni pravilen.

3

General Thomas J. (Stonewall) Jackson je bil ranjen s strani svojih mož in je umrl za posledicami ran. Položaj konjevih nog ni pravilen.

4

General Philip Kearny je umrl v bitki. Položaj konjevih nog ni pravilen.

5

General George B. McClellan je umrl neranjen in v miru. Položaj konjevih nog ni pravilen.

6

General James B. McPherson je bil smrtno ranjen v bitki. Položaj konjevih nog ni pravilen.

prenos (1)

Peter Veliki je umrl zaradi gangrene, ki ni bila povezana z bojno rano. Položaj konjevih nog ni pravilen.