unihorse-bitless

Pogosto uporabljen izraz “bitles” uzda je splošen izraz, ki opisuje več različnih oblik uzd, pri katerih se ne uporablja brzde. Najstarejša oblika uzde brez brzde je hakamor, ki deluje na nosno kost.

Hakamor je naglavni del opreme za konja, ki se uporablja za jahanje brez brzde, poznamo pa ga tako pri angleškem, kot pri western jahanju oz pri stilih jahanja, ki izhajajo iz Španije. V Sloveniji imamo z izrazom hakamor v mislih mehanski ali vzvodni hakamor, vendar pa je družina hakamorjev večja. Najbolj poznane oblike so bosali, sidepulli, mehanski ali vzvodni hakamorji in bitless uzde. Vsem oblikam hakamorjev je skupno to, da z nosniki delujejo na konjevo nosno kost, razlogi za uporabo pa so raznovrstni; problemi z zobmi, poškodbe jezika ali dlesni, neodzivnost na brzdo ali omogočanje večje sproščenosti konjeve čeljusti med ježo.

Izvor

Prve hakamorje so uporabljali Perzijci, domnevno že okoli leta 4.000 pr.n.št. Sprva so te preproste nosnike uporabljali le za usmerjanje kamel, njihova uporabnost pa se je kasneje izkazala tudi pri konjih. Prvi hakamor je upodobljen na sliki sirskega konjenika, iz leta 1400 pr.n.št.

11260527_10203838284306967_4594433693097943046_n
1510511_10203838275946758_118406121619260106_n
11018331_10203838269346593_3774395071046497805_n

Zgornje fotografije je v Armeniji posnel ruski fotograf Dmitri Ivanovich Ermakov (1845-1916).

Tipi hakamorjev

Mehanski ali vzvodni hakamor

Že ime pove, da ta vrsta hakamorja deluje z vzvodom, posledično je pritisk na konjevo nosno kost večji. Zaradi ostrine je primeren le za izkušene roke jahača in nikakor ne v roke začetnika. Nehumana uporaba tega pripomočka lahko močno ovira konjevo dihalno pot, poškoduje živce in če je nameščen prenizko celo zlomi nosno kost. Na tekmovanjih iz western disciplin ni dovoljen, je pa zastopan pri preskakovanju ovir in eventingu.

Mehanski hakamor s kratkimi vzvodi

162010000000_16201_Hackamore_Czarne_b2b-566x377

Mehanski hakamor s kratkimi vzvodi

prenos (10)

Bosal

Bosal se uporablja zlasti pri western jahanju. Nosnik je po večini pleten, vajeti pa so na rinko bosal nosnika pritrjene z močnim vozljem. Vajetim, ki se uporabljajo zraven bosala se reče mecate vajeti, ki imajo poleg dveh vajeti, ki ji držimo v rokah še dodatno vrv, ki lahko služi kot povodec za privezovanje konja. Originalne mecate vajeti so narejene iz ostre konjske žime, ki konja vzpodbuja pri umikanju od pritiska vajeti na vrat. Pri Vaquero jahanju z bosalom ujahujejo mlade konje in kasneje, ko je konj solidno ujahan, bosal zamenjajo za uzdo z brzdo.

Bosal z vajetmi

prenos (2)

Pleten bosal

325

Sidepull

Sidepull je modernejša izvedba bosala, za njegovo uporabo pa potrebujemo navadne western vajeti, saj ima za razliko od bosala, ki ima le eno rinko za vajeti sidepull dve stranski rinki. Nosnik je lahko usnjen, pleten ali sintetičen. Uporablja se predvsem za ujahovanje mladih konj ali za konje, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo nositi brzde. Prednost sidepulla pred bosalom je, da omogoča bolj natančna lateralna dejstva.

Sidepull s pletenim nosnikom

prenos (1)

Sidepull z usnjenim nosnikom

Sidepull z usnjenim nosnikom

Bitless uzda

V zadnjih letih je na tržišče prišlo veliko različnih oblik bitless uzd, ki so namenjene jahanju brez uporabe brzde. Njihovo delovanje je odvisno od modela, po večini pa delujejo na nosno kost, podbradno kost, ličnice ali zatilje. Uporabljajo se za ujahovanje mladih konj, v endurancu in terenskem jahanju. Porast te oblike uzde je prisoten tudi zaradi razcveta naravnega konjarstva.

Kadar je med konjem in jahačem komunikacija tako dobra, da se jahač počuti varno v sedlu in ve, da bo njegov konj tudi v nevarni situaciji reagiral na najmanjši možni pritisk, je izbira Bitless uzde zelo primerna. Z Bitless uzdo se sploh pri jahanju na terenu konj počuti udobneje, saj so njegova usta in čeljust prosta in sproščena.

Bitless uzda z vajetmi

8138501-VB_0-566x566