skakanje

Foto: Nuša Osredkar

Poljski raziskovalci so se osredotočili na stopnjo motiviranosti konj do skakanja. Ugotovili so, da so za skakanje športni konj bolj motivirani, kot rekreativni konji, želja po skakanju pa se niža z dvigovanjem višine ovir.

Aleksandra Górecka-Bruzdaemail, s skupino raziskovalcev iz Poljske Akademije Znanosti, je ugotavljala ali so konji prostovoljno pripravljeni preskočiti oviro, ki jim je na poti. V naravi se konji raje oviri izognejo, kot pa da jo preskočijo.

Rezultati raziskave so bili objavljeni v julijski številki (2013) Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research.

Opazovali so 18 rekreativnih konj ter 16 športnih konj. Sprva so konjem predstavili dve poti do hrane. Prva, krajša pot je vodila čez oviro, druga, daljša pa mimo ovire. Drugi test je vključeval jahača.

V obeh testih, pri obeh skupinah, se je pripravljenost na skok zmanjšala, ko so raziskovalci dvignili višino ovire (do 50 cm). 20 cm visoko oviro je premagalo 85.3 % konj, od tega jih je 59.9 % čez oviro hodilo ali kasalo in le 10.7 % preskočilo. 50 cm visoko oviro je preskočilo le 44.1 % konj.

Zaključek raziskave je, da športni konji veliko raje preskočijo oviro, kot rekreativni konji.

Raziskava: To jump or not to jump? Strategies employed by leisure and sport horses

Aleksandra Górecka-Bruzda, Ewa Jastrzębska, Anna Muszyńska, Ewa Jędrzejewska, Zbigniew Jaworski, Tadeusz Jezierski, Jack Murphy.
Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research – July 2013 (Vol. 8, Issue 4, Pages 253-260, DOI: 10.1016/j.jveb.2012.10.003