nusaosredkar_tina-grapar_oli-maj-2014-11

Foto: Nuša Osredkar

Od leta 2009 do leta 2011 se je svetovna populacija konj zmanjšala za 1.000.000. Med tem, ko se je v nekaterih državah število zmanjševalo, se je v Sloveniji povečevalo. Leta 2009 je bilo v Sloveniji prijavljenih 20.000 konj, leta 2011 pa že 22.673.

Trendu upadanja sledi tudi upad števila živine in ovac, povečuje pa se trend rasti števila prašičev in oslov.

Leta 2009 je bilo na svetu registriranih 60,001,310 konj, leta 2010 je ta številka padla na 59,584,428, leta 2011 pa na 58,472,151. V Evropi so bile številke videti tako; 6,3 milijona konj (2009) in 5,8 milijona (2011).

Na seznamu je 9 držav, kjer število konj preseže 1 mio, seveda vodijo ZDA z 10.150 milijonov, sledi Kitajska z 6.77 mio.

Kot zanimivost; na svetu je leta 2011 živelo 1.426 bilijonov živine, 1.093 bilijonov ovac, 967 milijonov prašičev in 924 milijonov koz.