Purebred horses eating fresh hay between the bars of an old wooden fence

Okrogle senene bale, naj si bodo popolnoma posušene ali pa senažne, uporabljajo lastniki konj preko celega sveta. Pozitivni vidik krmljenja večjih bal je, da so povprečno cenejše od majhnih kockastih, ob primerni infrastrukturi pa je njihovo krmljenje enostavnejše. Negativna opažanja lastnikov konj so, da je odpadek sena veliko večji, kot pri kvadratnih balah ter nezmožnost kontrole nad količino sena, ki ga konj poje.

Odpadek sena pri okroglih balah se zgodi tako med krmljenjem, kot tudi med shranjevanjem, kjer se po agrokulturnih raziskavah izgubi od 2-60 % sena, količina pa je odvisna od vrste sena, ter prostora za shranjevanje. Med hranjenjem je bil odpadek največji pri balah, ki so bile postavljene na prostem, brez ustreznega krmilnika, številka pa se je gibala povprečno pri 38 %. Pri prisotnosti dobrega krmilnika se je ta številka občutno znižala in sicer na 2-9% odpadnega sena.

Predmet in potek raziskave

Predmet raziskave je bil, da se ugotovi odpadek sena z različnimi vrstami krmilnikov, količina zaužitega sena iz različnih vrst krmilnikov, spremembe v teži konj in stroški nakupa devetih različnih krmilnikov. Raziskava je potekala s petdesetimi okroglimi balami, pred uporabo pa so vsako balo stehtali in analizirali. Bale so ponudili 25 konjem pasme quarter konj in angleški polnokrvni konj, ki so jih razdelili v 5 skupin, po 5 konj, vsaka skupina pa se je po štirih dneh premaknila na drug krmilnik. Med hranjenjem so imele vse skupine 24 ur na dan na voljo zavetje, vodo, mineralno-solni kamen ter seno. Teža konj se je merila vsake 4 dni, ob zamenjavi krmilnika.

Krmilnik A: Cinch Net (147 $; Cinch Chix LLC)
Krmilnik B: Cone (1,195 $; Weldy Enterprises)
Krmilnik C: Covered Cradle (3,200 $; SM Iron Inc)
Krmilnik D: Hayhut (650 $; Hayhuts LLS)
Krmilnik E: Hay Sleigh (425 $; Smith Iron Works Inc)
Krmilnik F: Ring (300 $; R & C Livestock)
Krmilnik G: Tombstone (250 $; Dura-Built)
Krmilnik H: Tombstone Saver (650 $; HiQual)
Krmilnik I: Waste Less (1,450 $; JSI Innovations LLC)
J: brez krmilnika
* Cene veljajo za leto, ko se je raziskava pričela (2010)

Seno, ki je padlo iz krmišča se je beležilo kot odpadek in je bilo pobrano, očiščeno blata in fig ter posušeno, tako da je vsebovalo 15 % vlage. Odpadek je bil pobran in obdelan vsak dan, ob 9h zjutraj. Seno, ki je ostalo v krmilniku po obdobju štirih dni, ko se je skupina zamenjala, je bilo odšteto iz kalkulacij.

odpadek-sena
bale

Rezultati

Varnost

Med potekom raziskave ni prišlo do nobene poškodbe konj ali krmilnikov. Opazne so bile praske na stranicah krmilnika Waste Less. Po dveh dneh uporabe mreže Cinch Net, se je okrogla bala sesedla, kar je privedlo do hoje po mreži. Pri uporabi mreže se zato priporoča uporaba dodatnega krmilnika, ki bi to preprečil ter da se mreže uporablja le pri nekovanih konjih (priporočilo proizvajalca).

Vremenski pogoji

Med potekom raziskave je bila najvišja temperatura 27,2 °C, količina padavin pa minimalna in ni vplivala na količino zaužitega sena ter odpadka.

Količina odpadka sena

Količina odpadka sena je bila močno odvisna od vrste krmilnika in sicer:

Waste Less, 5%;
Cinch Net, 6%;
Hayhut, 9%;
Covered Cradle, 11%;
Tombstone Saver, 13%;
Tombstone, Cone in Ring, 19%;
Hay Sleigh, 33%;
Brez krmilnika, 57%.

Krmilniki, ki so najbolj omejevali prost dostop do sena, so se izkazali za najbolj učinkovite. Z izjemo krmilnika Hayhut, krmilniki niso dovoljevali, da bi konji popolnoma približali glave bali zato so morali puliti manjše količine. Pri krmilniki, ki so dovoljevali večji dostop do sena (Hay Sleigh, Ring in Tombstone) so beležili večji odpadek. Med krmilniki Tombstone Saver, Tombstone, Cone and Ring ni bilo večjih razlik pri % odpadka.

Kvaliteta sena in sprememba teže

Povprečna sestava bale sena je bila: 10 % proteinov, 0,33 % kalcija, 0,32 % fosforja.

Teža posameznih skupin se pri uporabi različnih vrst krmilnikov ni spremenila, brez uporabe krmilnika (prost dostop do bale) pa je celo upadla. Predvidevanja raziskovalcev so, da je upadu teže botrovalo dejstvo, da konji pri prostem dostopu do bale, le-to umažejo z urinom in iztrebki ter seno poteptajo z nogami.

Ekonomski vidik

Krmilniki so sčasoma povrnili svojo investicijo. Cinch Net se je izplačala že v enem mesecu, Tombstone and Ring v dveh mesecih, Hayhut and Tombstone Saver v štirih mesecih, Hay Sleigh v petih mesecih, Waste Less v osmih mesecih, Cone v devetih, Covered Cradle v 19. mesecih.

Zaključek

Oblika krmilnika je vplivala na količino odpadka sena ter na ekonomski vidik, ni pa vplivala na količino zaužitega sena in spremembo teže. Uporaba krmilnika je nujno potrebna pri zmanjševanju odpadka (kar 57%) ter pri vzdrževanju konjeve teže. Vsi krmilniki so se izplačali v obdobju 20. mesecev.

Vir: http://stablemanagement.com