mhBGqKS

 

Konjar z nekaj izkušnjami ve, da obstaja v čredi konj hierarhija in da je vodilna kobila zadolžena za disciplino v čredi, ter za premikanje same le-te. Nemška profesorica to idejo zanika in pravi, da lahko vsak konj narekuje premikečrede in da je ideja o »vodilni kobili«, ki ji konji zvesto sledijo mit.

Profesorica Konstanze Krüger, zaposlena na Univerzi Nürtingen,je pozorno opazovala svoje konje, ki so ji dali misliti o resničnosti prepričanja, da čredo vodi alfa kobila. Da bi potrdila ali ovrgla svoja opazovanja, je peljala skupino raziskovalcev v Italijo. Tam so raziskovalci opazovali divje Esperia konje. Čreda divjih konj je štela 55 konj, raziskava pa je potekala 2 leti.

Raziskovalci so zabeležili dve vrsti premikanja črede:

– Zganjanje od zadaj; konj je od zadaj gnal čredo naprej.
– Odhode; posamezen konj se je premikal v določeno smer in ostali del črede mu je sledil.

Raziskovalci so odkrili, da:

– Medtem, ko vlada prepričanje, da je kobila tista, ki je najvišja na lestvici, pa so raziskovalci ugotovili, da je to mesto v treh skupinah pripadlo žrebcu.
– Samo alfa žrebec je skupino premikal in sicer z zganjanjem od zadaj.
– Kobile, ki so bile na različnih hierarhičnih položajih so premikale čredo z odhodom. Presenetljivo odkritje je bilo, da čreda najvišji kobili ni sledila vedno.

Ugotovili so še, da sicer so ostali konji nekoliko bolj pogosto šli za »alfa« kobilo, vendar pa so sledili tudi kobilam, ki so bile nižje na lestvici.

Krügerjeva pravi, da po raziskavi sodeč ne obstaja vodilna kobila, ki bi ji sledili vsi konji in kamorkoli. Ta ugotovitev pa sproža naslednje vprašanje, povezano z odnosom človek-konj. Četudi smo morda »boss« črede, pa to še ne pomeni, da smo tudi vodja, ki bi mu konji prostovoljno sledili.

Vir:
Klauger, B., Farmer, K., & Hemelrijk, C. (2014). Movement initiation in groups of feral horses. Behavioural Process., 103, 91–101.