PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Organizator

Sodelovanje v nagradni igri »Unihorse obdaruje«” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja UNIHORSE d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljamna (v nadaljevanju organizator).

Privolitev

Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov, to je:

imena in priimka ter naslova stalnega prebivališča za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom).

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, telefonska številka).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: info@uni-horse.si.

Namen

Namen nagradne igre je promocija izdelkov, ki so v ponudbi UNIHORSE trgovine in sicer na področju Republike Slovenije.

Trajanje

Nagradna igra poteka na družabnem omrečju Instagram in sicer na profilu trgovine UNIHORSE (@unihorse_trgovina) od 13.12.2021 do 16.12.2021, od 20.12.2021 do 23.12.2021 in od 27.12.2021 do 30.12.2021. Žrebanje poteka 16.12.2021, 23.12.2021 in 30.12.2021 ob 10:00.

Potek nagradne igre

Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Uredništvo organizatorja bo na Instagram strani trgovine UNIHORSE objavilo Instagram objavo, v kateri bo uporabnike pozvalo k sodelovanju. Za sodelovanje v nagradni igri bodo morali uporabniki komentirati fotografijo objavljeno na Instagram strani @unihorse_trgovina in označiti enaga prijatelja (pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah, ki bosta potekali od 13.12.2021 do 16.12.2021 in od 20.12.2021 do 23.12.2021) oziroma v komentar zapisati kam se bosta z njegovim konjičkom odpravila v novi opravi (pogoj za sodelovanje v nagradni igri, ki bo potekala med 27.12.2021 in 30.12.2021).

Instagram uporabniško ime oranizator javno objavi na socialnem omrežju Instagram in Facebook, prav tako pa nagrajenca kontaktira preko zasebnega sporočila na Instragramu.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Nagrade

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil več nagrad, pri čemer vrednost posamezne nagrade ne bo presegala 42 EUR.

Nagrajenci in prevzem nagrad

Nagrajenec bodo o nagradi obveščen z zasebnim sporočilom na Instagramu. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega uporabniškega Instagram profila na Instagram profilu organizatorja. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja ne bo odzval in soorganizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podelijo v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. Nagrajencu nagrado organizator pošlje po pošti ali pa jo nagrajenec prevzame v fizični trgivini na Šmartinski cesti 106 v Ljubljani. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku na pošti, velja, da nagrade nima namena prevzeti.

Nagrada ni prenosljiva. Vsak sodelujoči pa lahko prejme tudi več nagrad, v kolikor jih osvoji v skladu s pravili nagradne igre.

Škoda in višja sila

Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Instagram strani Unihrse trgovine in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.